Privacy Policy


Privacy Policy voor Bezoekers

Geldt voor iedereen die mijn website www.corinestaartjes.nl bezoekt.
Als eigenaar van deze website ben ik verplicht mij te houden aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Website beheeR:

Deze website, www.corinestaartjes.nl, is in eigen beheer van C.Kurpershoek.
Mijn contactgegevens vindt u op www.corinestaartjes.nl/contact
Corine’s Taartjes is een handelsnaam die staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, gevestigd te Rotterdam.

Gegevens van bezoekers:

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan corinestaartjes.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem.
Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Corine’s Taartjes draagt zorg voor een goede integriteit van de door u verstrekte gegevens.

Corine’s Taartjes kan de door u verstrekte gegevens onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het versturen van één of meerdere e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail waarin uw eventuele vrijblijvend aangeleverde, inloggegevens vermeld staan. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid enzovoort, waarvan Corine’s Taartjes denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor u als bezoeker.

Gebruik van Cookies:

Corinestaartjes.nl maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kan uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen:

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Corine’s Taartjes. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 2 van deze Privacy Policy.

Disclaimer:

Corine’s Taartjes is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Privacy Policy voor Klanten

Dit is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst op de website van corinestaartjes.nl.

Gegevens die door de klant verstrekt worden:

Corine’s Taartjes zal de gegevens die vrijblijvend door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van uw bestelling.
  • Het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op het bestelde of die u voorzien van een passend antwoord op een vraag of opmerking.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid enzovoort, waarvan Corine’s Taartjes denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor u als klant.

Gegevens verstrekken aan derden:

Gegevens die door u aan corinestaartjes.nl zijn verstrekt zullen nooit en te nimmer aan derden worden doorgegeven of uit financieel belang worden doorverkocht.

Er is echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging:

De gegevens die u aan corinestaartjes.nl verstrekt, worden integer en in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens:

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
Corine’s Taartjes kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een op de website corinestaartjes.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in mijn integriteit en voor de manier waarop ik met uw persoonsgegevens om ga.

Lees ook de Algemene Voorwaarden

Corine Kurpershoek